Üniversitemizin Kuruluşunun 55. Yılına Özel Logo
03.12.2021 / Yönetim

Üniversitemiz, 2022 yılında kuruluşunun 55. yılı etkinliklerinde kullanılacak 55. yıla özel logosu için bir yarışma açılmış ve yarışmada istenilen nitelikte bir logo olmadığı kanaatine ulaşıldığı için Üniversitemiz vizyon misyonunu yansıtacak, işlevsel ve özgün 55. yıl onur logosunun oluşturulması ve hayata geçirilmesi için davetli tasarımcı yöntemi ile aşağıda görseli verilen eser kullanılmak üzere seçilmiştir.

Seçilen logonun tasarımcısı, Dr. Öğretim Üyesi Seza Soyluçiçek Vurgun’un tasarımı hakkındaki açıklamaları şu şekildedir:

 

"Üniversitemizin 55. yıl Logosu oluşturulurken amaç;
Araştırma üniversitesi kimliğini vurgulamak, zengin akademik disiplinlerin ortak çalışma ve yaratma yaklaşımlarını yansıtmak, iç içe geçen parçalarla oluşturulan dinamizm ve bu şekilde geleceği kurma misyonunu üstlenmiş yapıyı görselleştirmek, devinim halinde atılımlarla durmadan gelişme odaklı yapısını ve  “Daha İleriye… En İyiye…”  mottosundan aldığı gücü görünür kılmaktı.
Bunun yanı sıra 55. yıl logosunun, Üniversitemizin bilim, teknoloji ve sanat alanlarında verdiği yüksek kalitedeki eğitim anlayışını, çağın hızını ve dinamizmini, canlılığı ve hareketliliği yansıtması amaçlanmıştır.

55 yılın önemini ve değerini hissediyor, Hacettepe Üniversitesi'nin bir parçası olmaktan, katkı vermekten onur duyuyorum."
 

55. onur yılını yaşayan Üniversitemizin, daha nice onur yıllarını başarı ile geçirmesi temennisi saygıyla duyurulur.

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü