Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi Faaliyete Başladı
19.10.2021 / Eğitim

Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi (STL), öğretim elemanlarına yönelik olarak hazırlanmış olan Sürdürülebilir Akademik Gelişim Programı (SAGEP), Öğretim Gözlem Programı, Yenilikçi Öğretim Paylaşımları ile öğrencilere yönelik Akademik Akran Destek Programı, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Seminerleri ve Yaşam Becerileri Seminerleri programlarını hayata geçirdi.

STL, yenilikçi girişimler ve lider uygulamaları destekleyerek etkileşimli öğrenme ve öğretme süreçlerini geliştirmeye ve bu uygulamaları sınıf içine yansıtmaya odaklanıyor.

Ayrıntılı bilgi için stl.hacettepe.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.