Öğretim Üyelerimizden Engelsiz Erişim ve İletişim Kılavuzu
17.01.2022 / Yayınlar

Engelsiz erişim ve engelsiz iletişim için çeviri, dünyada giderek önem kazanan bir konudur. Türkiye’de bu alanda çalışan kurum, kuruluş, uzman ve araştırmacılar uzunca süredir başarılı faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetler gelişen teknoloji ve çeşitlenen ihtiyaçlara koşut bir şekilde sayı ve hacimce artmış, bu durum da engelsiz erişim ve iletişim çalışmalarının eşgüdümlü hâle getirilmesi ve bu sayede geleceğe sağlam adımlar atılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

“Engelsiz Erişim ve İletişim” başlığını taşıyan bu kılavuz işte bu ihtiyaçtan doğmuştur. Ülkemizde bu alanda hazırlanmış en kapsamlı çalışma olma niteliğini taşıyan kılavuz, engelsiz erişim alanında çalışan birim ve bireylere faaliyetlerinde ışık tutma, engelsiz erişim ve iletişim araştırmaları ve pratiğine ortak bir zemin oluşturma ve çalışmaları başta engelli bireyler ve uzmanlar olmak üzere geniş kamuoyu ile buluşturma amacını gütmektedir.

Esere ulaşmak için lüften tıklayınız.