Mühendislik Fakültesine Akreditasyon
14.07.2021 / Eğitim

MÜDEK ( Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği lisans programları 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 30 Eylül 2026 tarihine kadar 5 yıl süreyle; Fizik Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Nükleer Enerji Mühendisliği lisans programları ise 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar 2 yıl süreyle akredite edilmiştir.