Gıda Mühendisliği Bölümümüz araştırmacılarının projesi, Ufuk Avrupa kapsamında desteklenecek
07.07.2022 / Projeler

Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü araştırmacılarının yer aldığı WASTELESS projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Bu başarı, dünyanın en büyük sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa kapsamında, yoğun rekabetin yaşandığı Küme 6: Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre alanı 2022 yılı çağrılarında elde edildi.

Gıda israfını azaltma ile mücadelede farklı gıda ürünleri için atık istatistiklerinde birçok veri boşluğu bulunması önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle Waste Quantification to Limit Environmental Stress başlıklı WASTELESS projesi, gıda kayıpları ve israfını anlamak ve haritalamak amacıyla tedarik zinciri boyunca kapsamlı ve güvenilir veri toplama araçları / teknolojileri ile bu sayede farklı ülkeler ve gıdalar bazında gıda kayıpları ve israfının azaltılmasına yönelik modellerin geliştirilmesine odaklanıyor. Hacettepe Üniversitesi araştırmacıları (Dr. Burçe Ataç Mogol ve Dr. Ezgi Doğan Cömert) Dr. Vural Gökmen liderliğinde, evsel gıda kayıpları ve israfının azaltılması için görüntü işleme ve makine öğrenmesine dayalı akıllı buzdolabı prototipinin geliştirilmesi konusundaki tecrübe ve yetkinlikleri ile WASTELESS projesinde önemli bir görev üstlendiler.