Vedat Menderes Özçiftci, International Neuroethics Society Komitesi'nde
01.03.2021 / Diğer

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Programı, Prof. Dr. Nüket Örnek Büken danışmanlığında doktora öğrencisi Vedat Menderes Özçiftci, International Neuroethics Society’nin, Student/PostDoc Komitesi'nde önümüzdeki 2 yıl süresince komite üyesi olarak görev yapmaya seçilmiştir. Özçiftci, Nöroetik alanında çalışma yürüten tek araştırmacı ve bu gelişmekte olan alanın Dünya'daki sayılı araştırmacılarından biri olarak çalışmalarına devam etmektedir.